EURO – P.E.C. va oferă soluţii de încredere in domeniul energetic susţinând in acelaşi timp protecţia mediului înconjurător si dezvoltarea soluţiilor neconvenţionale de energie.

Compania asigura clienţilor acoperirea integrala a consumului orar de energie electrica, inclusiv a serviciilor de transport, serviciilor de sistem, decontare si a serviciului de distribuţie a energiei electrice.

Prin experienţa acumulata si comunicare permanenta cu consumatorii si producătorii s-a realizat o aplatizare a abaterilor dintre prognoze si consumurile de energie reale ceea ce asigura un confort superior atât consumatorului in procesul de producţie, cat si producătorului pentru încărcarea capacitaţilor.