EURO-P.E.C. S.A. este o companie privata cu capital integral romanesc, care si-a început activitatea in anul 1994 în domeniul comercializării materialelor feroase şi neferoase, materialelor de construcţii, produselor petroliere, bunurilor de larg consum, execuţiei de confecţii metalice, prelucrări prin aşchiere, deformări plastice, injecţii mase plastice.
Din anul 2002, în baza Deciziei ANRE nr. 526/04.07.2002, prin care i s-a acordat Licenţa nr.487/04.07.2002, EURO–P.E.C. S.A. a devenit furnizor de energie electrică în cadrul pieţei concurenţiale de energie electrică din România.
Primele contracte de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili au fost încheiate la începutul anului 2003, după o intensa activitate de marketing energetic care continua si in prezent.  
În anul 2004,EURO-P.E.C. S.A. a obţinut licenţa ANRE nr. 619/24.06.2004 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
Printr-o comunicare permanenta cu consumatorii si producătorii, corelata cu o analiza statistica a datelor de istoric efectuata in mod profesional, s-a realizat o evidenta aplatizare a abaterilor dintre prognoze si consumurile de energie (sub 15%), ceea ce asigura un confort superior atât consumatorului in procesul de producţie, cat si producătorului pentru încărcarea capacitaţilor.
În cadrul societăţii, activitatea de furnizare a energiei electrice se desfăşoară în sistem de management al a calităţii conform SR EN ISO 9001/2000, certificat de către Societatea Română de Asigurare a Calităţii (SRAC).