EURO-P.E.C. S.A. îşi desfăşoară activitatea respectând standardele naţionale si internaţionale de calitate in domeniul energiei electrice, asigurând clienţilor acoperirea integrala a consumului orar de energie electrica, inclusiv a serviciilor de transport, serviciilor de sistem, decontare pe piaţa angro si a serviciului de distribuţie a energiei electrice.

   Principalele funcţii ale centrului de management energetic EURO-P.E.C. sunt:
-    preluarea si transmiterea consumurilor zilnice de energie electrica;
-    preluarea prognozelor lunare sau zilnice, după caz;
-    preluarea notificărilor consumatorului privind situaţii deosebite sau avarii in procesul de producţie care afectează prognoza ferma;
-    intermedierea racordării la RED ale noilor puncte de consum;
-    intermedierea remedierii incidentelor si deranjamentelor care au provocat întreruperi in alimentare;
-    intermedierea pentru restabilirea de către operatorul de distribuţie a alimentarii in cazul acţionarii protecţiilor;
-    notificarea consumatorului privind întreruperile programate cu cel puţin 3 zile înaintea întreruperii programate;
-    investigarea reclamaţiilor privind calitatea serviciului de furnizare;
-    investigarea reclamaţiilor privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsura;
-    investigarea cererilor de despăgubiri pentru daune dovedite ca efect al abaterilor de la indicatorii de performanta stabiliţi;
-    încheierea contractelor conexe pentru serviciile de transport, de sistem, decontare piaţa angro si distribuţie;EURO-P.E.C. in calitate de furnizor, negociază cu operatorii de distribuţie si transport, valorile indicatorilor de continuitate in alimentare, care sa satisfacă cerinţele fiecărui client;
-    programarea si participarea la audiente, la solicitarea motivata si solidar cu consumatorul, la societăţile care efectuează serviciile de transport, sistem, decontare pe piaţa angro, distribuţie, in vederea rezolvării unor incidente;
-    facturarea energiei electrice;
-    informarea consumatorilor referitor la modificările legislaţiei si a reglementarilor specifice pieţii angro de energie electrica.